merry christmas Shareit Happy New Year
Banner
Happy New year 2019 Lucky Patcher ShareIt for PC New Year 2019 merry christmas 2018 New Year 2019 Images New Year Happy New Year 2019 Merry christmas 2018

Master students

2017

 • Angela Olvera Pascual Estudi de la distribució, demografia i estat de conservació de les poblacions de corall vermell (Corallium rubrum L. 1758). Treball de Fi de Grau. Universitat de Barcelona. Supervisors: Joaquim Garrabou, Cristina Linares.
 • Download: Master Report

2016

 • Graciel·la Rovira Mestres. Efectes de la temperatura en les fases inicials de l'alga de profunditat Cystoseira zosteroidesMàster en Oceanografia i Gestió del Medi Marí Universitat de Barcelona. Supervisors: Bernat Hereu Fina, Cristina Linares.
 • Download: Master Report
 • Carlota Ruiz. Spatial population genetic structure in a pristine red coral population and conservation implications. Màster en Oceanografia i Gestió del Medi Marí Universitat de Barcelona. Supervisors: Jean-Baptiste Ledoux
 • Download: Master Report

2015

 • Donna Dimarchopoulou. Long-term dynamics in the coralligenous community. Erasmus fellowship. Supervisor: Joaquim Garrabou.
 • Download: Master Report
 • Guillem Corbera. The role of gorgonians as engineering species, in the structure and diversity of benthic communities. University of Southampton. Supervisors: Laura Grange & Josep-Maria Gili
 • Download: Master Report
 • Meritxell Fabregas. Estudio del potencial reproductor de la gorgonia Eunicella cavolinii en la plataforma continental del Cap de Creus. Universitat de Barcelona. Supervisors: Josep-Maria Gili & Creu Palacín
 • Download: Master Report
 • Ariadna Martínez. New Insights about Antartic gorgonians (Octocorallia, Primnoidae) age, growth and their potential as a paleorecords. Universitat de Barcelona. Supervisors: Josep-Maria Gili & Creu Palacín
  Download paper: Martinez-Dios et al. 2016 Deep-Sea Research
 • Download: Master Report
 • Alba Medrano. Resposta a llarg termini de les poblacions de gorgonia vermella al Parc Nacional de Port-Cros. Universitat de Barcelona. Supervisors: Cristina Linares & Joan LLuis Riera
 • Download: Master Report
 • Maria Montseny. Ecologia tròfica d’Eunicella cavolinii (Anthozoa, Alcyonacea): Efecte de la densitat sobre la taxa de captura. Universitat de Barcelona. Supervisors: Josep-Maria Gili & Cristina Linares
 • Download: Master Report
 • Marta Pagés. Estudi de l’impacte del busseig sobre les comunitats de briozous en el Parc Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Universitat de Barcelona. Supervisors Cristina Linares & Bernat Hereu
 • Download: Master Report
 • Janire Salazar. Patrons de distribució i abundancia de gorgònies en comunitats prístines (Alta Antàrtida). Universitat de Barcelona. Supervisors: Josep-Maria Gili & Creu Palacín
 • Download: Master Report

2013

 • Jana Verdura. Efectes de les mortalitats massives en el coral·ligen al Parc Nacional de Cabrera. University of Barcelona. Supervisors: Emma Cebrián & Cristina Linares
 • Download: Master Report
 • Pol Capdevila. Dinàmica de les poblacions de Paracentrotus lividus i Arbacia lixula al Parc Nacional de Port-Cros: Seguiment a llarg termini (1981-2003). University of Barcelona. Supervisors: B. Hereu & JL Riera
 • Oscar Pauner. Gradients latitudinals i efectes antropogènics en les comunitats de fondària de Cystoseira zosteroides. Perspectives per a la conservació. University of Barcelona. Supervisor: B. Hereu
 • Maša Frleta-Valic. Population genetic structure of Paramuricea clavata (Risso, 1826) in the eastern Adriatic as revealed by microsatellite markers. University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Biology. Supervisors: J.B. Ledoux. Download: Master Report

2012

 • Cristina Jimenez. Revalorant la cultura local: el paper del coneixement ecològic local per entendre l'evolució de les comunitats marines a les Illes Medes. University of Barcelona. Supervisors: B. Hereu & C. Linares
 • Download: Master Report
 • Paola Garcia. Dinàmica de la comunitat del coral·ligen del Parc Nacional de Port-Cros (França): efecte de la mortalitat massiva de 1999 i de la invasió de Caulerpa racemosa var. cylindracea. University of Barcelona. Supervisor: N. Teixidó
 • Download: Master Report
 • Francesca Pancaldi. Long-term demographic traits in the red coral Corallium rubrum populations: implications for conservation and management plans. University of Barcelona. Supervisors: C. Linares & J. Garrabou
 • Download: Master Report

2011

 • Clara Casado. Estudi de la reproducció de Cladocora caespitosa a la Reserva Marina de Columbretes. University of Barcelona. Supervisor: C. Linares
 • Download: Master Report
 • Marina Garcia. Recovery of red coral Corallium rubrum colonies after fishing events in the Marseilles area (France). University of Barcelona. Supervisors: C. Linares & J. Garrabou
 • Download: Master Report
 • Silvia Jozami. Usos i impactes de l'activitat humana a la costa del Montgrí i les Illes medes, implicacions per a la gestió. University of Barcelona. Supervisors: A. Lorente & B. Hereu
 • Download: Master Report
 • Aurora Martinez. Revisió de la cartografia bionòmica de les Illes Medes. University of Barcelona. Supervisors: B. Hereu & C. Linares
 • Download: Master Report

2010

 • Rebeca Hernández. Combined effects of temperature and irradiance on Womersleyella setacea growth and survival. University of Barcelona. Supervisor: E. Cebrian
 • Elisabet Bonfill. Population dynamics of the soft coral Alcyonium acaule in the NW Mediterranean Sea: a five-year study. University of Barcelona. Supervisor: N. Teixidó
 • Download: Master Report

Back

sivas Escort eskişehir escort bursa escort izmit escort