Bàner

Programari Seascape

Mesures quantitatives de la covertura de la superfície que ocupen les espècies bentòniques s’utilitzen per estudis de biodiversitat, com també en la caracteriztació de les comunitats, en l’evaluació de canvis a través d’escales espacials grans i escales temporals a llarg plaç i en estudis de salut dels ecosistemes marins.

Com a resultat d’un esforç multidisciplinari amb col.laboració entre enginyers en processat d’imatges i ecòlegs marins, s’ha desenvolupat el software lliure Seascape. Seascape permet obtenir de forma semi-automàtica imatges segmentades del fons marí, on cada taca individual que correspon a espècies o grups de categories és associada a l’àrea que recobreix i el perímetre. Tota l’informació relacionada amb Seascape està disponible a www.seascapesoft.com.