Bàner

Base de dades T-MedNet

La xarxa T-MED Net està dedicada a l’expansió de l’adquisició de series de temperatura a altra resolució en les aigües litorals (0-40m) de la Mediterrània així com també facilitar les accions conjuntes d’anàlisi i gestió de dades. Més concretament els objetius de T-MedNet són:

  1. recollir informació sobre les series a alta resolució de temperatura actualment disponibles,
  2. aportar informació sobre com iniciar i mantenir noves series de temperatura a alta resolució
  3. i per últim desenvolupar una plataforma per la gestió i anàlisi de les series de temperatura a alta resolució.

Els usuaris potencial de la xarxa T-MedNet són personal de centres científics que ja estan involucrats o interessats en l’adquisició de series de temperatura (tècnic, ecolegs, físics, químics etc..) i gestors de les àrees marines. T-MedNet ha estat una iniciativa del grup MedRecover amb seu a l’Institut de Ciències del Mar (Espanya).

T-MedNetInstitut de Ciències del Mar