Bàner

Problemes de conservació

Cada cop és més evident que els ecosistemes terrestres i marins són fortament afectats pel canvi global. A l’àmbit marítim, les principals pertorbacions associades al canvi global són la sobrepesca, la contaminació, la destrucció d’hàbitats, la introducció d’espècies invasores i, més recentment, l’escalfament global. Els hàbitats litorals estan considerats de gran interès i importància, ja que acullen una biodiversitat biològica alta, es troben entre els sistemes més productius del món i presenten una alta pressió antropogènica. La pèrdua de biodiversitats està limitant la capacitat de l’oceà a proveir serveis ecològics, com són el subministrament d’aliment, la conservació de la qualitat de l’aigua o de lleure.

L’objectiu principal de la biologia de conservació és identificar, aturar i revertir els patrons de degradació dels ecosistemes. Dins el context del canvi global, aquest objectiu representa un dels principals reptes per a la nostra societat. Així, el futur dels ecosistemes marins depèn de l’adopció d’iniciatives innovadores de recerca. Per aquesta raó, l’avaluació de les conseqüències del canvi global es troba entre les principals prioritats dels programes de recerca nacionals i internacionals, i és també el principal objectiu del grup de recerca MedRecover. Més concretament, MedRecover es dedica a l’estudi dels efectes de la sobrepesca, el canvi climàtic i les espècies invasores als ecosistemes litorals bentònics.