Bàner

Principals zones d’estudi

El grup MedRecover treballa en diverses reserves marines i en àrees adjacents al llarg del litoral mediterrani, principalment a Espanya i Franca. L’elecció de les reserves com a zones d’estudi està plenament justificada per ser una de les principals eines per a la biologia de la conservació. Les reserves són una referència molt valuosa de com són i com funcionen els ecosistemes marins sense l’acció de l’home. A més, la regulació de les activitats al seu interior permet crear dissenys adaptats a l’estudi dels efectes de diferents tipus de pertorbacions així com també avaluar l’efectivitat de les mesures de gestió adoptades per fer-hi front. Finalment, les activitats MedRecover es reparteixen en reserves sotmeses a condicions ambientals contrastades (i. e. condicions climàtiques gradient nord vs. sud i continent vs. illes) i/o que han patit l’efecte diferencial de fortes pertorbacions (i. e. mortalitats massives, espècies invasores), fet que permet fer estudis comparatius per formular hipòtesis sobre l’evolució futura dels ecosistemes i avaluar els impactes a escales espacials rarament abordades.

Les principals reserves marines en què MedRecover ha portat a terme activitats de seguiment són la Reserva Natural de Scandola (Còrsega, Parc Nacional de Port-Cros i Parc Nacional Calanques (Marsella), França), l’Àrea Protegida Marina i Litoral de Cap de Creus, l’Àrea Marina Protegida de les Illes Medes, la Reserva Marina del Nord de Menorca, les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de ponent d’Eivissa, el Parc Nacional de Cabrera i la Reserva Marina dels Columbrets.