Bàner

Objectius de recerca

Les accions de recerca del Grup Medrecover estan dirigides a obtenir informació sobre les conseqüències del canvi global en els ecosistemes marins. Això implica identificar i caracteritzar els impactes sobre la biodiversitat marina, però també desenvolupar diferents eines que permetin preveure canvis futurs i proposar mesures de restauració de les comunitats marines. Per assolir aquests objectius, MedRecover ha adoptat una aproximació multidisciplinària capaç d’integrar diferents nivells d’organització biològica, d’individus a comunitats, així com escales de temps i espai rellevants en aquesta problemàtica.

  • Objectiu 1 Avaluar els impactes de les fortes pertorbacions associades al canvi global (i. e. pesca, espècies invasores, canvi climàtic)
  • Objectiu 2 Desenvolupar eines predictives per anticipar els efectes de les pertorbacions i de les eventuals mesures de gestió
  • Objectiu 3 Identificar mesures per mitigar els impactes de les pertorbacions i proposar accions de restauració de la biodiversitat dels ecosistemes costaners
  • Objectiu 4 Avaluar l’eficàcia de les mesures de conservació, especialment l’efecte de les reserves marines
  • Objectiu 5 Estudiar aspectes bàsics de l’ecologia i la biologia d’espècies i les comunitats amenaçades