Bàner

Models biològics

L’objectiu general de Medrecover és contribuir a la conservació dels ecosistemes bentònics marins litorals i focalitzar la nostra recerca en l’estudi de les principals comunitats i espècies de fons rocosos de la Mediterrània.

Els nostres estudis se centren en les comunitats d’algues fotòfiles, d’algues esciòfiles i del coral·ligen, que malgrat les diferències que presenten comparteixen una mateixa problemàtica: l’increment de les pertorbacions lligades a les activitats de l’home. Entendre el funcionament d’aquestes comunitats, així com avaluar els principals impactes que les afecten, és clau perquè es conservin. Donada la complexitat de fer estudis a nivell de comunitat, la nostra recerca també s’ha focalitzat en l’estudi d’espècies models que són clau des d’un punt de vista ecològic i patrimonial. Aquestes espècies ens serveixen de model per explorar l’efecte de les pertorbacions i els canvis a nivell de la comunitat.

Com a espècies model hem seleccionat les gorgònies, el corall Cladocora caespitosa i les algues del gènere Cystoseira pel paper com a espècies clau ja que proveeixen d’estructura i biomassa les comunitats i afavoreixen així una alta diversitat biològica. Els peixos, les llagostes i les garotes també són objecte del nostre interès, ja que són espècies d’interès comercial i poden estar amenaçades per la sobrepesca. A més, a causa de la seva importància com a components fonamentals de la xarxa tròfica, l’estudi de les poblacions és bàsic per entendre els canvis que es produeixen en els ecosistemes.